Učešće MINSA na obuci u Holandiji

03/22/2019

U periodu od 13. do 22. marta 2019. godine održan je međunarodni  trening program na temu integriteta i borbe protiv korupcije pod pokroviteljstvom Vlade Kraljevine Holandije i uz pomoć njene partnerske podrške u Srbiji – Partners for Democratic Change Serbia International  koja je realizovala program pod nazivom Integrity through the lense of the Rule of law MATRA Training Course (Integritet kroz objektiv vladavine prava, MATRA kurs za obuku)

Obuka u organizaciji Haške akademije, Pravnog fakulteta u Lajdenu i Helsinškog komiteta održana je u Holandiji i bavila se mehanizmima osnaživanja integriteta i prevencije korupcije.

Zahvaljujući predstavnicima Partners for Democratic Change Serbia International, koji su strukovno udruženje – Mrežu inspektora Srbije (MINS) prepoznali kao relevantnog partnera u reformi inspekcija, omogućeno je da i jedan predstavnik MINS-a prisustvuje ovom programu.

Na trening obuku upućena je tročlana delegacija iz Srbije,  Suzana Vasiljević  kao predstavnik Mreže inspektora Srbije  i dva predstavnika Agencije za borbu protiv korupcije.

Obuka se bavila integritetom kao ključnim konceptom za razumevanje dobrog upravljanja, korupcijom kao sinonimom za sve vrste zloupotreba u smislu postupanja suprotno javnom interesu, etičkim dilemama u procesu odlučivanja, sistemom zaštite uzbunjivača i srodnim temama i bila je usmerena na jačanje kapaciteta državnih službenika u oblasti kreiranja i primene javnih politika za jačanje individualnog i institucionalnog integriteta.

Integritet se fokusira na ponašanje učesnika u upravljanju, odlučivanju i donošenju odluka. Uključuje profesionalnu odgovornost, moralne vrednosti i norme, poštovanje zakona i pravila, moralnu refleksiju (rasuđivanje), nepotkupljivost i uzorno ponašanje odnosno, da profesionalac obavlja svoje zadatke adekvatno, pažljivo i odgovorno, uzimajući u obzir sve relevantne interese, na prvom mestu javni interes.

Korupcija ima više oblika i identična je neetičnom ponašanju ili kršenju integriteta odnosno, kršenju moralnih normi ponašanja i vrednosti koje uključuju privatne interese.

Iz ovog se da zaključiti da je za inspekcijske službe od ključne važnosti posedovanje i jačanje integriteta i na taj način isključenje mogućnosti bilo kakve zloupotrebe položaja a samim tim i očuvanje i podizanje ugleda profesije.

Trening obuka je bila organizovana na najvišem mogućem profisionalnom nivou, celodnevna i osmišljena kao neprekidno interaktivna između predavača i učesnika obuke kao i samih učesnika međusobno, zasnovana na razmeni iskustava i maksimalno iskorišćenim vremenom za sticanje novih znanja i upoznavanjem sa primerima dobre prakse. Kroz interaktivne sesije, koje su obuhvatale teorijska i praktična znanja, kao i studijske posete, učesnici su bili upoznati sa najboljim praksama u domenu javnih politika za unapredjenje integriteta na medjunarodnom nivou, kao i u Evropskoj uniji. Obradjene su i teme uloga i odgovornosti različitih aktera u promovisanju integriteta državnih službenika, a posebna pažnja posvećena je izazovima i etičkim dilemama u procesu primene različitih mehanizama za jačanje integriteta, kao i rešenjima za njihovo prevazilaženje.

U okviru  programa bilo je organizovano nekoliko studijskih poseta institucijama najvišeg nivoa kao što su :

  1. Parlament of the Dutch Government
  2. Europese Commissie – Evropska komisija ( predavanje na temu Integriteta u Evropskoj komisiji )
  3. European Ombudsman ( predavanje na temu vodjenja administracije EU u službi javnog interesa )
  4. European anti-fraud office ( OLAF ) – Evropska kancelarija za borbu protiv korupcije 
  5. IDirectorate A Investigations I Unit A.2 Unit A.2 Neighbouring Countries and International Organisations – Jedinica za vođenje istraga za korupciju najvišeg nivoa, za susedne zemlje i međunarodne organizacije
  6. National Dutch Police – ( predavanje na temu integriteta u policiji )

„Lično, mogu da iskažem samo pohvale za sam koncept obuke, organizaciju i iskazano gostoptimstvo. Ovom prilikom želela bih da se zahvalim Vladi Kraljevine Holandije i njenoj partnerskoj podršci u Srbiji – Partners for Democratic Change Serbia International koja realizuje program pod nazivom Integrity through the lense of the Rule of law MATRA Training Course (Integritet kroz objektiv vladavine prava, MATRA kurs za obuku) na pruženoj prilici da učestvujem na jednom ovako značajnom dogadjaju, kao i rukovodstvu Mreže inspektora Srbije. Njihovo angažovanje, kao i angažovanje drugih partnera u reformi inspekcija, vidim kao bitan faktor razvoja i unapredjenja inspekcijskih službi dok istovremeno podrška koju pružaju inspektorima otvaranjem novih mogućnosti za stručna usavršavanja ima nemerljiv značaj za inspekcijske službe“, navodi Suzana Vasiljević, poverenik Mreže Inspektora Srbije.