Urednost žalbe poslate elektronskom poštom

10/31/2019

U situaciji kada stranka dostavi žalbu putem mejla, uz potvrdu da je taksa plaćena, pri čemu žalba ne sadrži elektronski pečat ili elektronski potpis, potrebno je da organ postupi u skladu sa članom 59. stav 2) Zakona o opštem upravnom postupku, tako što će stranku poučiti na koji način može otkloniti nedostatke podneska – dostavljanjem žalbe sa potrebnim sadržajem u formi elektronskog podneska (podneska u kome je sadržan elektronski potpis ili elektronski pečat), odnosno podneska u papirnoj formi, po opredeljenju žalioca.

Kompletan dokument možete preuzeti ovde.