VII sednica Upravnog odbora Mreže inspektora Srbije, Smederevska Palanka 21.12.2019.god.

12/23/2019

Dana 21.12.2019 godine u Smederevskoj Palanci uz podršku SO Smederevska Palanka (predsednika Nikole Vučena i našeg kolege načelnika gradskih inspekcija u Smederevskoj Palanci Saše Ristića), održana je VII sednica UO Mreže inspektora Srbije kojoj su prisustvovali poverenici po okruzima i predsednici formiranih Podružnica udruženja.

Pored usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, izvršena je rekapitualacija aktivnosti Udruženje u periodu septembar-decembar 2019. i sačinjen predlog aktivnosti u narednom periodu da održavanja skupšine MINS i dana inspektora.

U periodu od aprila do decembra podignuta je vidljivost Udruženja te u skladu sa zaduženjima na prethodnoj sednici, web sajt, društvene mreže Instagram, twiter i linkedin su znatno unapređeni.

Dogovorene dalje aktivnosti u vezi pripreme časopisa Mreže nakon izlaska 4 broja – nakon čega nastavljamo sami uređivanje, pisanje tekstova i svu potrebnu pripremu.

Mišljenje prisutnih članova rukovodstva je da sadržaj Informatora Mreže u daljem period sadrži kraće tekstove sa informacijama u aktuelnostima u inspekcijama na svim nivoima, problemima i metodama rešavanja. Načelno je dogovarano da se u delu časopisa odvoji par strana koji će inspektore prikazati i u nekom drugom svetlu (mimo inspektorske profesije ) –kao građane, članove kulturnih i humanitarnih udruženja.

Rekapitulirani su održani primeri dobre inspekcijske prakse u navedenom period koji su održani u Odžacima, Čačku i Šapcu.

U skladu sa navedenim razmotren je predlog koleginice Milice Musterović-Đorđević iz Bora upućen rukovodstvu Mreže da se obzirom na potrebu edukacije inspekcije i činjenicu da Nacionalna akademija nema kapacitete da poseti veliki broj manjih opština da se formiraju (regrutuju ) grupe inspektora –volontera koje bi mogle i htele da vrše obuke po okruzima u cilju podrške i jačanja kapaciteta, uz minimalno pokriće troškova puta, bez honorara.

Prema postojećim mogućnostima razmotren je predlog i odlučeno da se nastavi sa organizovanim primerima dobre prakse po okruzima i opštinama, kao što je održano u tri navedena grada, a okupilo inspektore iz mesta održavanja i manjih mesta opštine koji ređe imaju priliku za okupljanje, edukaciju, razmenu iskustava i povezivanje inspektora .

U narednom periodu detaljnije ćemo razmotriti predlog koleginice Milice o prijavi i sastanku potencijalnih predavača uz postavljanje standarda ko može biti predavač i mogućnost organizovanja edukacija od strane Mreže.Verujem da ćemo kada napravimo grupe edukatora dobiti potrebnu podrške od strane opština i okruga, kao što je slučaj u Smederevskoj Palanci.

Zahvaljujemo se koleginici Milici na upućivanju predloga na kome će biti rađeno, a nadalje nastavljamo sa organizacijom primera dobre prakse kao u prethodnom periodu. Takođe pozivam i ostale članove da ukoliko imate neke predloge, sugestije, ideje uputite na moj email :vidadjuric@gmail.com

Ističem još jednu značajnu stvar koja je važna u udruženju a to je povezivanje inspektora na svim nivoima. Formiranjem i razvojem Mreže povećana je saradnja i upoznavanje inspektora. Sličnost i vezivanje i težnja da se razvijemo u komoru poput advokata, gde će vladati ozbiljna pravila koja će inspektorima pružati zaštitu i sigurnost, ali i zahtevati oštro poštovanje pravila struke.

Konsatovali smo da ima mnogo teškoća u realizaciji primene uredbe za republičke inspektore, u pojednim opštinama takođe nije primenjen KK za lokalne inspektore. Preduzimamo sve što nam je na raspolaganju da se status inspektora poboljša.

Zaduženi su prestavnici rukovodstva Mreže da još jednom pripreme primere napada na inspektore, kao i primere postupaka koji su vođeni protiv inspektora koji su bili neosnovani radi pripreme tematske sednice koordinacione komije sa predstavnicima relevantnih ministarstava, sudija, tužilaca, policije, NALED-a, USAID-a koja će biti održana–nadamo se tokom januara. Naglašen je značaj predstojeće sednice gde ćemo imati prvi put priliku da neposredno razgovaramo o sprečavanju zloupotrebe prava prema inspektorima.

Dat je predlog da se na dan inspektora u aprilu 2020 pored skupštine održe i mini sportske igre u trajanju od para dana. Formirana je tročlana grupa koja će razmotriti kapacitete, mogućnosti i program navedenog.

Na sastanku sam istakla još jednu stvar koja je meni lično veoma značajna, a verujem i svim prisutnim kolegama na ovom sastanku, a to je stvoreno profesionalno prijateljstvo i medjusobno poverenje koje čini da naše udruženja postane institucija. Kvalitet okupljenih ljudi, njihova posvećenost, odvojeno vreme za rad na jačanju ovog uduženja, zalaganje za unapređenje inspektorskog poziva i povećanje uređenosti sistema.

A smatram i da je uređenost sistema presudna za bolje poslovno i životno okruženje. Naglašavam da je važno da radimo na tome da dostignemo nivo u kome ćemo na svoje zanimanje biti ponosni i da će istu težinu i rang ima zanimanje lekara, profesora, proizvođača hleba…i inspektora. Mišljenja sam da okupljeni inspektori u Smederevskoj Palanci dele moje mišljenje, da ćemo raditi na tome. I nadam se imati uspeha. Ne mogu da procenim brzinu, ali ne može se ni život predvideti do detalja.

Nakon održanog sastanka u kasnijem delu dana u sopstvenoj režiji (sopstvenim novcem) smo organizovali malu proslavu predstojeće Nove 2020 godine i poželeli jedni drugima zdravlje i uspeh na ličnom i poslovnom planu što želim i svim članovima Mreže.

Na kraju želim da se zahvalim našem kolegi Saši Ristiću, predsedniku opštine Smederevska Palanka Nikoli Vučenu -na organizacionoj podršci i načelniku Podunavskog upravnog okruga Nebojši Pavloviću koji je odvojio vreme da nam se obrati i poželi uspešan rad.

Predsednik UO MINS

Vidosava Đurić, dipl.ing.tehnol.