Vodič za primenu sporazuma o priznanju prekršaja

08/18/2020

Ne može biti jasnije – MILAN STEFANOVIĆ
Za koje vrste prekršaja je moguće zaključiti sporazum?
Šta treba da čini saržaj sporazuma?
Koji su kriterijumi za određivanje visine sankcije?

Više o ovome na linku: Vodič za primenu sporazuma o priznanju prekršaja

Izvor: YouTube