Izjašnjenje o problemima u primeni sa predlozima za njihovo razrešenje kroz izmene i dopune Zakona o inspekcijskom nadzoru

07/11/2023

Na osnovu Sporazuma o saradnji u oblasti inspekcijskog nadzora zaključenog između Koordinacione komisije Vlade Republike Srbije i UG „Mreža inspektora Srbije“ zaključenog dana  28.02.2023. godine, a u cilju unapređenja postojećeg pravnog okvira koji uređuje inspekcijski nadzor , Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, pozvalo je MINS da se izjasni, odnsno da iznese svoj stav i mišljenje o pitanjima, koja su uređena Zakonom o inspekcijskom nadzoru, a koje je potrebno preispitati i čija primena u praksi proizvodi negativne efekte, odnsno da MINS ukaže na probleme koji su nastali u toku sprovođenja Zakona o inspekcijskom nadzoru.

U prilogu se nalazi izjašnjenje MINS-a o problemima u primeni sa predlozima razrešenja kroz izmene i dopune ZOIN-a.

КООРДИНАЦИОНОЈ КОМИСИЈИЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР измене зоина