Objašnjenja o postupanju komunalne policije - Izdavanje naloga

10/15/2019

Zakon o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 36/15, 44/18 – dr. zakon i 95/18) primenjuje se na inspekcijski nadzor koji vrše sve inspekcije u Republici Srbiji – republičke inspekcije i inspekcije autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, uključujući i komunalnu inspekciju. Na taj način, u oblasti inspekcijskog nadzora i upravnog postupanja inspekcija ostvaruje se ustavno načelo jedinstva pravnog poretka iz člana 4. stav 1. i člana 194. stav 1. Ustava Republike Srbije. Ovo načelo potvrđeno je sudskom praksom Ustavnog suda.

Kompletan dokument možete preuzeti ovde.