Epidemija jenjava, povratak u režim normalnog života i rada

05/12/2020

Epidemija najnovijeg oblika Koronavirusa u Srbiji po svim pokazateljima jenjava. Narodna skupština je upravo ukinula vanredno stanje, i život i radne aktivnosti naših građana će se polako i postepeno vratiti u normalu.
Možemo konstatovati da je odgovor naše države na kriznu situaciju bio veoma dobar, i to jasno pokazuju uporedni podaci broja obolelih i umrlih u odnosu na broj stanovnika sa drugim, pa i mnogo bogatijim državama.

Za takav podvig Srbije osim naših, divljenja dostojnih doktora, medicinskih sestara i drugih medicinskih radnika, policajaca i vojnika, u značajnoj meri su zaslužni i inspektori, i to ne samo sanitarni koji su i fizički predstavljali živi štit i prvu odbranu na granicama i aerodromima, već i svi ostali koji su se u skladu sa svojim nadležnostima stavili na raspolaganje i predstavili kao izuzetno značajan resurs države, pri čemu želim da istaknem posebnu i izuzetnu ulogu lokalnih inspektora u kontroli sprovođenja mera koje su u vanrednom stanju donosili Vlada i krizni štabovi.

Međutim, sada je već vreme da razmišljamo o vremenu posle epidemije, o njenim posledicama i uticaju na reforme, pri čemu nas naravno, najviše interesuje reforma u oblasti inspekcija.

„Nahrani, pa onda i traži od njih vrlinu“

Pre dva meseca, pojava najnovijeg oblika Korona virusa prekinula je proces realizacije politike Vlade Srbije koji se odnosi na unapređenje statusa republičkih inspektora i prijem novih inspektora. Pravni okvir za realizaciju te politike u potpunosti je zaokružen u toku 2019. godine usvajanjem Uredbe kojom se inspektori izuzimaju iz kvote od 20% koliko u organu može biti samostalnih savetnika, kao i usvajanjem Zaključka Vlade o zapošljavanju novih 1200 inspektora u naredne tri godine, pa je u februaru većina ministarstava uveliko radila nove sistematizacije, neka ministarstva su čitav postupak završila (MDULS-Upravni inspektorat, Ministarstvo za sport, Prosvetna inspekcija) a neka ministarstva su sistematizacije već poslale u proceduru.

S obzirom da je ogromna većina inspektora još uvek u zvanju savetnika, Mreža inspektora Srbije će insistirati da se započeti proces hitno okonča, odnosno da se dobijanjem zvanja samostalnog savetnika status republičkih inspektora konačno dovede u pristojno stanje. Bez toga, nikakva dalja priča o reformi u oblasti inspekcija nije moguća – što bi rekao Dostojevski: “Nahrani pa onda i traži od njih vrlinu“.
Bilo kakva opravdanja i izgovaranja sa ciljem novog prolongiranja rešavanja „ inspekcijskog pitanja“ nisu prihvatljiva. Ako Srbija ima snage da uveća plate desetinama hiljada radnika u zdravstvenom sektoru, što naravno od sveg srca podržavamo, onda svakako ne sme biti problem da se realizuje i unapređenje statusa tih naših oko 1500 republičkih inspektora.
U tom smislu i sa takvom inicijativom MINS će se hitno obratiti Koordinacionoj komisiji, ministarstvima ali i najvišim političkim autoritetima u državi.

Potrebno “spuštanje” nadležnosti inspekcija u vanrednom stanju

Postojeći zakonodavni okvir koji definiše nadzor nad primenom propisa Vlade RS i kriznih štabova, kako na republičkom tako i na nivou gradova i opština, nije se pokazao adekvatnim u objektivnim i realnim uslovima krizne situacije, odnosno proglašenog vanrednog stanja. Naime, kako je nadležnost za preduzimanje mera i sankcionisanje prekršilaca data republičkim inspekcijama i to najvećim delom sanitarnoj inspekciji, čiji su se kapaciteti pokazali nedovoljnim i zahtevaju nadljudske napore inspektora da bi odgovorili samo jednoj od svojih obaveza-odbrani na granicama Srbije, kontrolu zatvaranja ugostiteljskih objekata, kladionica, kockarnica, teretana, kontrole dozvoljenog broja ljudi u maloprodajnim objektima, zatvaranje pijaca, prodaja prehrambene robe van prodajnog objekta, prevoza i td. u gradovima i opštinama uglavnom su vršili komunalni, ali i svi drugi lokalni inspektori.

Sve to lokalni inspektori su mogli da rade isključivo savetodavno, bez mogućnosti da nalažu preduzimanje hitnih mera ili da sankcionišu prekršioce. Eventualne službene zabeleške i prosleđivanje sanitarnoj inspekciji u gore opisanim okolnostima nisu bile adekvatna opcija jer opasnost ugrožavanja života i zdravlja ljudi u okolnostima epidemije zahteva i hitno postupanje inspektora.

Iz gore navedenih razloga jednodušan zaključak inspektora je potreba unapređenja zakonodavnog okvira kada je u pitanju nadležnost inspekcija u okolnostima proglašenog vanrednog stanja , odnosno „spuštanje nadležnosti“ u velikoj meri na lokalne inspekcije.

Formiranje podružnica – organizacioni prioritet MINS-a

Aktivnosti na formiranju podružnica MINS-a na nivou Upravnih okruga koju smo veoma uspešno započeli u drugoj polovini prošle i početkom ove godine, potrebno je što pre nastaviti i okončati do jeseni, kada bi trebali da održimo Skupštinu našeg udruženja na kojoj ćemo podvući crtu i razmotriti rezultate našeg trogodišnjeg rada, odrediti dalje prioritete i započeti pripreme za Izbornu skupštinu i održavanje konferencije Dan inspektora Srbije, u aprilu sledeće godine.

Dragoman Paunović, predsednik MINS-a